Pup info

De hond heeft maar 1 doel in het leven, zijn hart aanbieden! – J.R Ackerley

Basilica & Timo geboren op 01-08-’21 van Bramble & Gino.