Pup info

De hond heeft maar 1 doel in het leven, zijn hart aanbieden! – J.R Ackerley

 Wij hopen in het vroege najaar weer op een nestje pupjes.